Κάντε τους Κύπριους του Λονδίνου.. πελάτες σας!!
Μπορούμε να διαφημίσουμε την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες και στην τηλεόραση της Κυπριακής και Ελληνικής Παροικίας του Λονδίνου.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Κατεβάστε σε PDF όλες τις τιμές όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης
που αντιπροσωπεύουμε απο την Κυπριακή Παροικία του Λονδίνου